Geri Bildirim Formu

Web sitemizle, ürünlerimizle ve hizmetlerimizle ilgili görüş, eleştiri ve önerilerinizi bu sayfadaki form aracılığıyla bize iletebilirsiniz.

Geri Bildirim Formu › Ataşehir Oteli

Web sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili görüş, önerileriniz ve şikayetlerinizi aşağıdaki geri bildirim formu ile bize kolayca iletebilirsiniz. Kişisel bilgileriniz işlenmez. Önce KVKK mentini okuyup onaylamanız gerekir. Ardından güvenlik önlemi olarak e-mail doğrulaması gerekir. Bu adımlardan bize mesaj gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Geri bildirim bırakabilmek için; önce KVKK Aydınlatma metnini inceleyip onaylamanız sonra da e-mail adresinizi doğrulamanız gerekir.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

mygardenhotel.com.tr olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır.

Tarafımız “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve sair hususlara aşağıda yer verilmektedir.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır: İlgili alanda talep edilen veriler:

 • Ad Soyad,
 • Email Adresiniz,
 • İsteğe bağlı iletişim bilgileriniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

mygardenhotel.com.tr ile iletişiminizin sağlanabilmesi için:

 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,
 • Gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak,
 • Gerektiğinde dolandırıcılık, gibi yasadışı işlemlerin tespiti ve kullanıcılarımızın bu işlemlerden etkilenmemesi adına denetim ve tespit yapılması,
 • Hizmetleri güvenli bir şekilde yürütmek,
 • Kullanıcıların yasal haklarını korumak ve suç işlenmesini önlemek,
 • Teknik sorunları çözmek ve Hizmet kalitesini geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

mygardenhotel.com.tr kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir,

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır;

 • Hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için mygardenhotel.com.tr tarafından veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, bu sayfa sonundaki bilgiler aracılığıyla mygardenhotel.com.tr ile iletişim kurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu info@briefly.business adresine kimliğinizi kanıtlayan kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

Aşağıdaki kutucuğu işaretleyerek KVKK Aydınlatma Metnini onaylayın.
Mesajınızı göndermeden önce, e-mail adresinizi doğrulamanız gerekiyor. E-mail adresiniz; sadece bize iletmek istediğiniz mesaj ile ilgili size geri dönüş yapabilmek ve bu amaçla iletişim kurmak için kullanılır. E-Mail Doğrulama Kodu Gönder
E-mail Adresini Doğrula
Bize iletmek istediklerinizi en fazla 500 karakter olacak şekilde aşağıya yazın. Gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesini istiyorsanız, adınızı ve telefon numaranızı da mesajınızın sonuna ekleyebilirsiniz: Formu Gönder

Bu sayfayı paylaşın


Bu sayfayı paylaşın: WhatsApp hesabınızda bu sayfayı paylaşınBu sayfayı paylaşın: LinkedIn hesabınızda bu sayfayı paylaşınLinki kopyala...


Bu sayfa 16.05.2024 tarihinde eklendi. En son 21.05.2024 tarihinde güncellendi.